I Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej

I Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych jest twórcą i organizatorem Warmińsko-Mazurskiego Przeglądu Sztuki Powszechnej. 

Ideą i celem nadrzędnym I Warmińsko-Mazurskiego Przeglądu Sztuki Powszechnej jest prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystów i twórców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

I Przegląd odbędzie się  14 listopada 2022 r. w Domu Pracy Twórców w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Płośnicy.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie podpisanej karty zgłoszenia ( w załączniku ) wraz z plikami prezentującymi dzieła na adres:

sekretariat@ceik.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca października 2022 r.