Kategoria: <span>DWA METRY DO SZTUKI</span>

Kategoria: DWA METRY DO SZTUKI

„Stefan Batory pod Pskowem” – Jan Matejko

Obraz: „Stefan Batory pod Pskowem” – obraz olejny autorstwa Jana Matejki z 1872, przedstawiający poselstwo cara Rosji Iwana IV Groźnego do króla Polski Stefana Batorego proszące o pokój podczas oblężenia Pskowa. Obraz Matejki przedstawia fikcyjną scenę rokowań z czasów wojny polsko-rosyjskiej o Inflanty, prowadzonej przez Batorego w …