Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

Pracownia muzyczna

W aktualizacji…

Zapraszamy do nauki gry na instrumentach, rejestracji i obróbki dźwięku, tworzenia podkładów muzycznych,
udziału w zajęciach zespołu folklorystycznego.

Tworzymy BIG BAND
Zrealizuj marzenie o scenie!
Informacje oraz zapisy na zajęcia: tel. 501 630 040, 89 514 82 81