Kategoria: <span>Barczewskie Inicjatywy Lokalne</span>

Kategoria: Barczewskie Inicjatywy Lokalne

Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I) – podsumowane

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie znalazło się w prestiżowej grupie 49 ośrodków kultury, które otrzymały wsparcie w projekcie Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I). Ośrodki te charakteryzują się …

„Barczewskie Inicjatywy Lokalne” – diagnoza potrzeb i zasobów kultury gminy Barczewo

Założeniem zadania o nazwie „Barczewskie Inicjatywy Lokalne” jest inicjowanie działań kulturalnych w gminie Barczewo oraz współudział w organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym. Zaangażowanie zaplecza i zasobów infrastrukturalnych oraz kadrowych Centrum ma na …