Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

Barbara Hulanicka

Barbara Hulanicka – artystka plastyczka, projektantka tkanin artystycznych-dwuosnowowych, animatorka kultury, urodziła się 23 czerwca 1924 r. w rodzinie Sierakowskich w Warszawie, ale pokochała Warmię. Należała do najbardziej znanych artystów plastyków w Polsce. W 1954 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Mąż artystki Andrzej Hulanicki, z którym stworzyła niezwykły artystyczny duet, urodził się 30 września 1926 r. w Bawernicy (gm. Sulęczyno) w rodzinie Stanisława i Teodory. Szkołę ukończył Piasecznie. Życiowa droga państwa Hulanickich wiodła do Barczewa przez Mikołajki, Reszel i Frombork. Każdy jej etap pozostawił trwały ślad w artystycznej spuściźnie Warmii i Mazur. Wiele lat temu Państwo Hulaniccy wybrali właśnie Barczewo, na miejsce gdzie stworzyli swój azyl i szerokiej działalności kulturalnej i animacyjnej. Zanim jednak zawitali do Barczewa, przebyli długą fascynującą drogę.
W latach 1955-1960 w Mikołajkach Barbara Hulanicka, sprawowała nadzór artystyczny w spółdzielni „Tkanina”, odtwarzała XVIII- wieczne wzory dywanów i kilimów mazurskich. Dorobek artystyczny Hulanickiej obejmuje różnorodne techniki tkackie. Imponująco przedstawiają się osiągnięcia w najbardziej przez artystkę lubianej tkaninie podwójnej.
W latach 1960-1970 artystka była kustoszem zamku w Reszlu i kierownikiem Galerii Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur. Pan Andrzej administrował reszelskim zamkiem. Lata tam spędzone, gdzie prowadzili Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, szeroko rozsławiły ich nazwisko. Pani Hulanicka stworzyła przepiękne dwuosnowowe tkaniny, jakich nie znano dotąd. Widniały na nich scenki oraz charakterystyczne miejsca i budynki ciekawych miejsc, poprzez które wędrowała. Piękne warmińskie miasta mają „Swoje” tkaniny; Reszel, Mikołajki Frombork Święta Lipka, Barczewo, Olsztyn i inne miasta. Stworzyła nowy typ tkaniny podwójnej, gdzie szczególnie wyróżnia się monumentalne dzieło Podróże biskupa Krasickiego po Warmii.


Hulaniccy otworzyli Dom Pracy Twórczej. W 1969 roku pani Barbara została prezesem oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1970 roku kierowała Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, a w latach 1974-1980 działem sztuki współczesnej. Przyczyniła się do przeniesienia Muzeum Mikołaja Kopernika z kanonii Najświętszej Marii Panny do pałacu biskupiego. Zorganizowała część artystyczną Roku Kopernikowskiego we Fromborku. Stworzyła cykl tkanin o tematyce astronomicznej. We Fromborku powstała również pierwsza tkanina „muzyczna” Jezioro łabędzie.
W roku 1980 Państwo Hulaniccy odkryli Barczewo. Bez ustanku artystka tworząc, jednocześnie zarażała swoja pasją innych organizując kursy, z których korzystało coraz więcej chętnych. W starej synagodze Hulaniccy zorganizowali Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, działające pod patronatem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, organizowali kursy, na których kilkadziesiąt osób opanowało techniki tkackie tj. metody do dywanów strzyżonych, kilimy, gobeliny, a wykonane prace uczestników prezentowane były na wielu ekspozycjach. Uczyli dorosłych i młodzież. Uczniami jej byli m.in. Janina Sznajder, Leontyna Sawicka, Krystyna Sól i inni. Państwo Hulaniccy byli jednocześnie animatorami kultury, ożywili Barczewo, organizując ciekawe spotkania i wystawy. W Barczewie powstał cykl niezwykłych tkanin „Religie Świata”, Prawosławie, Hinduizm, Islam, Buddyzm, Ekumenizm oraz Judaizm, które prezentowane były w Rzymie, Krakowie, Warszawie, w Angers we Francji , Niemczech. Monumentalne tkaniny dwukolorowe, utrzymane w mocnych barwach, uderzają dostojeństwem, zachwycają widza pomysłowością i bogatą ornamentyką.
Prace Barbary Hulanickiej prezentowane były na wystawach indywidualnych w najważniejszych galeriach w Polsce i za granicą m.in. na Węgrzech, we Francji, Włoszech, Niemczech, Australii, Szwajcarii, Rosji, Anglii, Republice Południowej Afryki, USA i innych oraz w zbiorach prywatnych.
Za swoja twórczość i działalność artystka była wiele razy nagradzana m.in.:
Złoty Krzyż Zasługi (1974), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2010), Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1962), Nagroda PWRN w Olsztynie (1967), Regionalna Nagroda im. Michała Lengowskiego (1988), Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn (2005), Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego – za całokształt twórczości oraz społeczną działalność (2010), Tytuł Honorowego Obywatela Fromborka (1975). W 2000 r. Barbara Hulanicka jako pierwsza została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Barczewianina Roku 2000”, natomiast w 2005 roku artystka odebrała od władz miastatTytuł Honorowego Obywatela Barczewa. W 2009 r. Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch wręczył artystce statuetkę „Łyny Królewny Warmińskiej”, najwyższe honorowe wyróżnienie przyznawane przez Powiat Olsztyński, symboliczną nagrodę za całokształt znaczonej licznymi osiągnięciami twórczości artystycznej. Jak się wyraził Starosta „…pani Hulanicka uchodzi za człowieka- symbol Barczewa oraz Warmii i Mazur. Poprzez prace inspirowane architekturą, folklorem i tradycją Warmii i Mazur, tkaniny, gobeliny, kilimy i inne, ukazuje odbiorcom ducha naszego pięknego regionu. Prace artystki uwrażliwiają nas na tożsamościowy koloryt warmińskiej krainy oraz przyczyniają się do jej promocji zarówno w kraju, jak i za granicą. Państwo Hulaniccy zaczerpnęli z Warmii inspiracje do pracy, od wielu lat przekazują tę pasję swoim uczniom aby poprzez twórcze działania być wrażliwym człowiekiem i pięknie żyć..”

Magdalena Łowkiel