Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

SALON MUZYCZNY

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie to kameralne muzeum biograficzne, poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu, wybitnemu polskiemu kompozytorowi, dyrygentowi, organiście, chórmistrzowi, pedagogowi i patriocie, który urodził się 7 lutego 1877 r. w Barczewie, ówczesnym Wartenbugu.

Początki muzeum sięgają lat 50-tych, natomiast oficjalne otwarcie nastąpiło w 15 lipca 1961 r. z inicjatywy lokalnych działaczy i muzealników przy wsparciu rodziny kompozytora.
Od 2007 r. muzeum funkcjonuje pod nazwą Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego i wchodzi w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie.

Salon Muzyczny to wyjątkowe miejsce, które oddaje klimat epoki Feliksa Nowowiejskiego. Można tu obejrzeć cenne pamiątki rodzinne takie jak fortepian, fotografie, dokumenty, rękopisy, zbiory nut, książki, obrazy, przedmioty osobistego użytku, meble należące do kompozytora i jego rodziny.
W muzealnej bibliotece znajduje się literatura oraz zbiory specjalne związane z kompozytorem, a także księgozbiór regionalny, muzyczny, historyczny. Ponadto zbiory muzealne dotyczą także historii miasta i regionu oraz wybitnych jego mieszkańców, m.in. patrona Barczewa ks. Walentego Barczewskiego czy artystki Barbary Hulanickiej, której poświęcona jest część muzeum zwana „Pracownią Hulanickich”.

Barczewskie muzeum promuje postać i twórczość Feliksa Nowowiejskiego oraz innych ważnych postaci historycznych, podczas organizowanych licznych działań kulturalno-edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie lokalnego dziedzictwa i ułatwianie dostępu do wiedzy.

Ponadto muzeum współpracuje z innymi instytucjami m.in. Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego „Willą wśród róż” w Poznaniu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a także przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami i in.

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie jest ważnym zabytkiem i miejscem kulturalnym na mapie regionu Warmii i Mazur, do którego serdecznie Państwa zapraszamy!!!

kontakt:
tel. 89 674 04 79, 89 514 82 81
e-mail: salonmuzyczny@barczewo.pl, ckb@barczewo.pl

facebook: https://www.facebook.com/SalonMuzycznyMuzeumF.NowowiejskiegoBarczewo