Konkurs na „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”.

Konkurs na „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”.

Barczewskie Inicjatywy Lokalne to zadanie realizowane przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w programie „Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022”.

Celem tego konkursu jest wyłonienie, dofinansowanie i zrealizowanie inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym lub społeczno-kulturalnym.

Wnioski w konkursie składać mogą grupy nieformalne składające się z przynajmniej 3 osób, które przygotują swój nowatorski pomysł. Jeśli, to właśnie Ty masz ciekawą koncepcję na inicjatywę kulturalną na terenie gminy Barczewo, to jest to konkurs dla Ciebie. Zbierz zespół, z którym zaangażujesz się w organizację pomysłu dającego możliwości wspierania i rozwoju swojej społeczności.

Złóż kartę zgłoszeniową zawierającą szczegóły pomysłu na inicjatywę do 7 czerwca 2022 roku i zaangażuj się w wybór inicjatywy dołączając do komisji konkursowej.

Wybór inicjatyw nastąpi do 15 czerwca, a realizacja wybranych inicjatyw nastąpi od 1 sierpnia do 30 października.

W wyniku konkursu zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw, na łączną kwotę dofinansowania 30 tys. zł.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Preferowane będą zadania odpowiadające na potrzeby zawarte w diagnozie potrzeb
i zasobów kultury w gminie Barczewo
:

– wspierające przedsięwzięcia budujące lub zwiększające poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania.

– wspierające projekty zakładające prezentację lokalnych twórców i artystów, a także wykorzystujące wiedzę i umiejętności drzemiące w lokalnych społecznościach.

– wspierające inicjatywy ożywiające i promujące lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i artystyczne.

– promujące i doceniające działalności i inicjatywność aktywnych mieszkańców oraz wspierające projekty aktywizujące do działań nowe osoby.

– wspierające projekty oparte na współdziałaniu i współuczestnictwie, angażujące jak najszersze grupy mieszkańców przedsięwzięcia kulturalne budujące i wzmacniające relacje międzyludzkie.

– wspierające partnerskie projekty łączące zasoby większej niż jedna grupa aktywnych mieszkańców czy środowisk kulturalnych.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.