Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I) – podsumowane

Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I) – podsumowane

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie znalazło się w prestiżowej grupie 49 ośrodków kultury, które otrzymały wsparcie w projekcie Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I).

Ośrodki te charakteryzują się nowatorskim podejściem do działań kulturalnych i patrzą na nie w niekonwencjonalny sposób starając się współpracować ze społecznością lokalną oraz integrować znane i nieznane sobie środowiska. Nasze zadanie nosi nazwę „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”.

Wśród mieszkańców gminy Barczewa drzemie ogromny nieodkryty potencjał, liderzy grup nieformalnych, dotąd nieznani kulturalnemu środowisku czekali na motywację do działania i pomoc w realizacji marzeń i zadań rozwijających społeczność kulturalną.

CK-B założyło, że zadanie o nazwie „Barczewskie Inicjatywy Lokalne” będzie inicjowało działania kulturalne w gminie Barczewo oraz współudział w organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym.

Wzmocnimy zaangażowanie naszego ośrodka kultury w życie społeczności lokalnej. Postaramy się odkryć i rozwinąć potencjał i kapitał kulturowy jej członków.

Nad wszystkimi działaniami czuwał Zespół Koordynujący składający się z pracowników CK-B, animatora z ramienia Narodowego Centrum Kultury, ekspertka tworząca diagnozę oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z gminy Barczewo.

Aby odkryć możliwości społeczności lokalnej, pracownicy CK-B, przeszli niezwykle zawiłą, ale przyjemną drogę, by poznać potrzeby, możliwości i chęci do działania twórców młodych inicjatyw oddolnych. W tym celu zespół badawczy przeprowadził diagnozę, której celem była identyfikacja zasobów i potencjałów sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i uczestnictwa w kulturze w gminie Barczewo oraz samodzielnych, oddolnych inicjatyw mieszkańców w społecznościach lokalnych.

Ze względu na to, że celem badania była identyfikacja zasobów i potencjałów, metodologię oparto na podejściu doceniającym, które wychodzi z założenia, że organizacje i społeczności lokalne funkcjonują lepiej, jeśli poświęcą energię na poszukiwanie pozytywnych aspektów swojej działalności. Praca tą metodą opiera się na zachęcaniu ludzi do dzielenia się ich własnymi, pozytywnymi doświadczeniami z danego obszaru (np. opisywania miejsc, ludzi, rzeczy, wydarzeń, zjawisk, które są dla niech ważne podobają im się w ich miejscu zamieszkania). Uczestnicy procesu w tym podejściu dostrzegają potencjał drzemiący w nich samych, swoich społecznościach czy infrastrukturze, co sprawia, że często opracowują wspólnie propozycje kolejnych przedsięwzięć i podejmują działania mające na celu wprowadzenie ich w życie.

W trakcie diagnozy przeprowadziliśmy spotkanie z mieszkańcami Barczewa podczas „Pierwszego Dnia Wiosny”, którzy chcieli wyrazić swoją opinię poprzez ankietę. Ankietę można było wypełnić online lub przekazać w wersji drukowanej.

Odwiedziliśmy także 6 miejscowości w gminie Barczewo: Nikielkowo, Ramsowo, Barczewko, Maruny, Skajboty i Łęgajny.

Spotkaliśmy tu wielu mieszkańców, którzy chętnie angażują się w inicjatywy oddolne i tworzą swoją społeczność z pasją.

Rekomendacje powstałe dzięki diagnozie pozwoliły nam przejść do kolejnej części naszego zadania i ogłosić konkurs na „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”.
Celem tego konkursu było wyłonienie inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym lub społeczno-kulturalnym. W kolejnym etapie programu Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne, CK-B, wykorzystując swoje zasoby kadrowe i infrastrukturalne pomoże zorganizować wybrane inicjatywy, sfinansować je i wzbogacić tym samym ofertę kulturalną. Wyłoni nowych liderów społeczności lokalnej włączając w swoje działania jak największą liczbę osób nie uczestniczących do tej pory w działaniach CK-B.

W czasie trwania I etapu opowiadaliśmy o nim kilkukrotnie w Radiu Olsztyn, w Radiu Warmia Barczewo przeprowadziliśmy całą audycję rozmawiając ze słuchaczami o wymarzonym domu kultury, opowiadaliśmy o sukcesie jakim było otrzymanie grantu Dom Kultury+ w TVP3 Olsztyn oraz wyjaśnialiśmy na czym polega cały program oraz konkurs na „Barczewskie Inicjatywy Lokalne” w TV Macrosat.

Poznaliśmy fantastycznych mieszkańców gminy Barczewo, którzy chętnie współpracują, by wzbogacić kulturalnie swoją społeczność lokalną. Mają świeże, fantastyczne pomysły i masę energii. To oni zdecydowali się właśnie powalczyć o dofinansowanie na swoje pomysły.

Możemy Wam zdradzić, jaki jest wynik konkursu w zadaniu „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”.
W wyborze inicjatyw uczestniczył Zespół Koordynujący zadanie „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”, oraz chętni przedstawiciele zgłoszonych inicjatyw pod nadzorem animatora z Narodowego Centrum Kultury.

Mimo, że kwota wszystkich zgłoszonych inicjatyw przekraczała o 1/3 wartość dofinansowania, udało się nam dojść do porozumienia i dzięki negocjacjom wesprzeć wszystkie inicjatywy ogólną kwotą 30 tysięcy złotych.

Wydarzenia będą realizowane w terminie od 1 sierpnia do 30 października 2022 roku.

A oto wybrane inicjatywy:

I miejsce – Amatorska Orkiestra Nikielki – Nikielkowo

II miejsce – Wesele Warmińskie – Łęgajny

III miejsce – Zakochać się w wiklinie – Skajboty

IV miejsce – Akademia Kobiet Aktywnych – Barczewo

V miejsce – Najciekawszy instrument świata – GŁOS! – Barczewo

VI miejsce – Poeci łączmy się! – Barczewo

Dziękujemy wszystkim inicjatorom. Przed nami wytężony czas pracy, by inicjatywy odbyły się zgodnie z założeniami projektowymi, a ich efekty cieszyły wszystkich uczestników.

Śledźcie kalendarz wydarzeń Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie.

Czas realizacji projektu:

Etap I – 20.02-30.06.2022

Etap II – 1.08-14.11.2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Maja Barczuk-Kalisz