„Barczewskie Inicjatywy Lokalne” – diagnoza potrzeb i zasobów kultury gminy Barczewo

„Barczewskie Inicjatywy Lokalne” – diagnoza potrzeb i zasobów kultury gminy Barczewo

Założeniem zadania o nazwie „Barczewskie Inicjatywy Lokalne” jest inicjowanie działań kulturalnych w gminie Barczewo oraz współudział w organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym. Zaangażowanie zaplecza i zasobów infrastrukturalnych oraz kadrowych Centrum ma na celu ułatwienie organizacji inicjatyw. Zadanie „Barczewskie Inicjatywy Lokalne” jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty do działania w ramach statutowych CK-B.

W ramach zadania mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły, deklarując tym samym udział w ich realizacji.
W tym celu została przeprowadzona diagnoza potencjału kulturotwórczego społeczności gminy Barczewo. W wyniku diagnozy ogłoszony został konkurs na inicjatywy angażujące społeczność lokalną.

W konkursie wybranych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.
Główny nacisk zadania położony zostanie na poszerzanie przez dom kultury relacji z mieszkańcami gminy i odkrywanie talentów co ułatwi prowadzenie nowatorskich działań animacyjnych.

Diagnoza została przeprowadzona na podstawie ankiet, spacerów badawczych oraz spotkania w społecznościach lokalnych w formie zbliżonej do wywiadu grupowego. Na tej podstawie przedstawiamy Państwu opracowany dokument, wykonany przez zewnętrznych badaczy. Zapraszamy do zapoznania się z nim 🙂

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.