TURNIEJ SZACHOWY – 11 listopada

TURNIEJ SZACHOWY – 11 listopada

TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

 1. Cel:
  I. Popularyzacja szachów w gminie Barczewo
  II. Wyłonienie najlepszych zawodników w grupach wiekowych:
  Klasy I-III szkoły podstawowej
  Klasy IV-VIII szkoły podstawowej
  Open
 2. Miejsce i termin:
  11 listopada – przyjazd i weryfikacja zawodników do godz. 9:45
  Rozpoczęcie turnieju godz. 10:00
  Miejsce: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, ul. Słowackiego 5
 3. Organizator:
  Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
  Krzysztof Cis
 4. Współorganizatorzy:
  Gmina Barczewo
  Michał Rak
  Szkółka szachowa „ Dwie Wieże” Dominik Dymitriew
 5. Uczestnictwo:
  Prawo startu mają mieszkańcy gminy Barczewo.
 6. Sposób przeprowadzania oraz punktacja zawodów
  Turniej odbędzie się systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, temp gry 10 minut dla zawodnika
 7. Zgłoszenia:
  Zgłoszenia do dnia 05.11.2021r.
  Zgłoszenia można przesyłać:
  na adres mailowy: cisu969@wp.pl
  W sekretariacie w Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie ul. Słowackiego 5.
  Poprzez profil na Facebooku Szachy w Gminie Barczewo
 8. Nagrody:
  Zawodnicy za miejsca I-III otrzymują medale i puchary
  Wszyscy zawodnicy – otrzymują dyplomy