Ciasteczka z Barczewa – konkurs

Ciasteczka z Barczewa – konkurs

Z okazji 60-lecia Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego- muzeum w Barczewie zapraszamy do udziału w gminnym konkursie kulinarnym

BARCZEWSKIE FELIKSJANKI – przepis na ciasteczka z Barczewa
KONKURS O NAGRODĘ BURMISTRZA BARCZEWA

Regulamin konkursu:
ORGANIZATOR: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

CELE KONKURSU:
– stworzenie oryginalnego produktu kulinarnego jako pamiątki z Barczewa związanej z Feliksem Nowowiejskim
– kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych Warmii i Mazur
– rozbudzanie aktywności mieszkańców gminy Barczewo
– promowanie kuchni regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej

ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs kierujemy do mieszkańców Gminy Barczewo.
  2. Każdy uczestnik indywidualnie lub w grupie może zgłosić jeden przepis konkursowy.
  3. Czekamy na zgłoszenia chęci udziału w konkursie do 30 czerwca 2021 na adres mailowy: ckb@barczewo.pl lub salonmuzyczny@barczewo.pl
  4. Autor przepisu zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia konkursowych ciasteczek do 11 lipca 2021 r. do godz. 10:00 do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, ul. Mickiewicza 13, tel. 89 674 04 79, kom. 784 228 219.
  5. Receptura ciasteczek powinna zawierać zdrowe produkty, z dodatkiem składników regionalnych, również mile widziane będzie aby wygląd ciasteczek nawiązywał do muzyki.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 lipca 2021 r. w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego – muzeum w Barczewie, podczas uroczystości jubileuszu 60-lecia muzeum. Tego dnia nastąpi wybór najlepszego przepisu „Barczewskich Feliksjanek” oraz ogłoszenie wyników. Zwycięzca otrzyma Puchar Burmistrza Barczewa oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, natomiast pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy za udział.
  7. Zgłaszając przepis do konkursu, jego autor jednocześnie zrzeka się praw autorskich do przepisu, ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji przepisu w miarę potrzeb dla większej produkcji.

KONTAKT:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, tel. 89 514 82 81, 89 674 04 79,
e-mail: ckb@barczewo.pl

Regulamin do pobrania >> PDF