Przedłużamy nabór na warsztaty do projektu „Nasza Ziemia sztuką opowiadana”!

Przedłużamy nabór na warsztaty do projektu „Nasza Ziemia sztuką opowiadana”!

Już niedługo rozpoczynamy i podamy osobom, które się zgłosiły, terminy pierwszych spotkań.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne zaprasza do udziału w projekcie „Nasza Ziemia sztuką opowiadana”. Zadanie „Nasza Ziemia sztuką opowiadana” polega na przeprowadzeniu warsztatów tematycznych, których efektem będzie zrealizowanie spektaklu ekologicznego o tym tytule. Projekt realizowany będzie od czerwca do końca września. Warsztaty będą przeprowadzane przez 20 godzin, w ustalonych z instruktorami ramach czasowych. Każda grupa warsztatowa zajmować się będzie odrębnym tematem działań. Zrealizowane zostaną warsztaty: teatralne, wokalno-muzyczne w elementami budowy instrumentów akompaniujących z recyklingu, rzeźbiarskie z wykonaniem większych elementów scenografii, oraz warsztaty scenografii mniejszej z projektowaniem kostiumów. Realizacja spektaklu zostanie poprzedzona warsztatami weekendowymi, które zintegrują pracę 4 oddzielnych grup. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy w różnym wieku i z różnych grup społecznych, również zagrożonych wykluczeniem oraz osoby ze szczególnymi potrzebami. Spektakl będzie tłumaczony na język migowy.

Weź udział w warsztatach letnich (czerwiec – sierpień /20 h) i stwórz SPEKTAKL TEATRALNY pt. „Nasza Ziemia sztuką opowiadana”

Do wyboru:

  • warsztaty teatralne
  • warsztaty wokalno-muzyczne
  • warsztaty scenografii dużej
  • warsztaty scenografii małej i projektowania kostiumów

Weekendowa próba łączeniowa oraz wystawiene spektaklu zaplanowane jest we wrześniu.

Przedłużamy nabór. Dołącz do grup warsztatowych już dziś.

Sposób zgłoszenia na warsztaty: tel. 797 871 276 lub email promocja@barczewo.pl. Informacje w zgłoszeniu: imię i nazwisko, wiek, wybrane warsztaty i nr kontaktowy.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”