Konkurs na transparent promujący Barczewo

Konkurs na transparent promujący Barczewo

Zapraszamy do udziału w eliminacjach do konkursu na transparent miasta członkowskiego sieci Cittaslow – Barczewa.

Regulamin:

 1. Organizatorem eliminacji do konkursu jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
 2. Celem konkursu jest promocja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz idei jej przyświecających.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miast członkowskich sieci Cittaslow.
 4. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie najciekawszego transparentu Barczewa (miasta członkowskiego sieci Cittaslow).
 5. Aby wziąć udział w eliminacjach, należy wykonać transparent oraz przesłać kartę zgłoszeniową.
 6. Karta zgłoszeniowa powinna zostać przesłana drogą e-mail na adres: promocja@barczewo.pl
 7. Do wykonania transparentu Barczewa jako miasta sieci Cittaslow mogą włączyć się: osoby fizyczne (rzemieślnicy, producenci, rękodzielnicy, mieszkańcy miast), szkoły, jednostki samorządowe.
 8. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu 2 transparenty miasta członkowskiego sieci Cittaslow.
 9. Termin przekazywania wykonanych transparentów upływa 30 maja 2023 roku
 10. Oceniając prace Jury weźmie pod uwagę:
 • pomysłowość i nowatorskie podejście;
 • sposób wykonania: materiały, produkcja;
 • elementy promocji idei Cittaslow.
 1. Nagroda: Jury, spośród przekazanych do eliminacji konkursu transparentów miasta członkowskiego Cittaslow – Barczewo, wybierze jeden, który zostanie zaprezentowany podczas Parady Ślimaka organizowanej w ramach Dni Ornety 710 w dniu 16.06.2023 r. oraz weźmie udział w konkursie na transparent miasta członkowskiego Cittaslow, zorganizowanym w Ornecie.
 2. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na scenie Festiwalowej w Ornecie w dniu 17.06.2023 r.
 3. Organizator nie zwraca prac.