III Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej – ONLINE!

III Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej – ONLINE!

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Barczewo do udziału
w III Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej
p.h. „O Polsko moja miła!” Barczewo 2020

 1. Organizator:
  Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
 2. Cele:
 • Popularyzacja polskich pieśni patriotycznych, które towarzyszyły Polakom przez lata w walce o odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny oraz upowszechnianie wartości patriotycznych
 • Rozwijanie talentów spośród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Barczewo,
 • Integracja międzypokoleniowa
 1. Warunki uczestnictwa:
  Przegląd nie ma charakteru konkursu.
  W wydarzeniu mogą wziąć udział wokaliści- soliści, bez względu na wiek zamieszkujący gminę Barczewo.
  Przegląd odbędzie się w formule ONLINE drogą internetową.
  Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest przygotowanie i nagranie jednej piosenki o tematyce patriotycznej, nie dłuższej niż max do 5 minut i zgłoszenie mailowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
  Prezentacje artystyczne i kartę zgłoszenia prosimy wysłać do 20 listopada 2020 r. na adres mailowy: salonmuzyczny@barczewo.pl,
  Każdy wykonawca wykonuje utwór z własnym akompaniamentem, podkładem muzycznym lub akompaniatorem.
 2. Terminy i miejsce wydarzenia:
  -przyjmowanie zgłoszeń- do 20.11.2020 r.
  -prezentacje wykonań w internecie (profil CKB lub Salon Muzyczny) oraz finał Przeglądu odbędzie się do końca listopada 2020 r.
 3. Organizatorzy przewidują upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, a także wywiady, relację fotograficzną i radiową na antenie internetowego Radia Warmia Barczewo i na łamach gazety „Wiadomości Barczewskie”.
 4. Postanowienia końcowe:
  a) organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej zmian regulaminu
  b) zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
  przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w publikacjach dotyczących
  przeglądu i działalności organizatorów

Kontakt:
Więcej informacji o Przeglądzie można uzyskać na stronie internetowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie: www.ckb.barczewo.pl oraz na facebooku CKB i Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie https://www.facebook.com/SalonMuzycznyMuzeumF.NowowiejskiegoBarczewo

Salon Muzyczny- tel. 89 674 04 79, ckb@barczewo.pl,
CK-B- tel. 89 514 82 81, salonmuzyczny@barczewo.pl,
Koordynator Przeglądu- Magdalena Łowkiel

Karta zgłoszenia >>>

Zapraszamy do udziału!