Edukacja teatralna

Edukacja teatralna

Dzięki podjętej współpracy przez Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie oraz Świetlicę Wiejską w Wójtowie z Teatrem Lalek w Olsztynie, w piątek 20 listopada, odbyły się warsztaty „Edukacja Teatralna” w formie online.Olsztyński Teatr Lalek, jako jedyny teatr lalkowy w całym województwie warmińsko-mazurskim, czuje szczególną odpowiedzialność w zakresie wypełniania misji kulturotwórczej w całym regionie. W teatrze lalek podstawowym zadaniem aktora jest pokazanie historii przy pomocy lalki. Jest ona materialną postacią, bohaterem opowieści. Może mieć formę typowej teatralnej lalki: kukły, marionetki, pacynki, lalki cieniowej, jak i być niezwykle-zwykłym przedmiotem. Sztuka lalkarska z czasem ewoluowała – współcześnie spektakle rzadko są przedstawieniami z wykorzystaniem parawanu, coraz częściej spotyka się żywoplanowo-lalkowe opowieści.„Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

zdjęcie Pixabay.com